Ik ben Jacky Das, een allround psychotherapeut die bevlogen en gedegen te werk gaat.

Ik ben met Da’s Reflectie gestart vanuit de wens om kleinschalig en met korte lijnen zorg te verlenen. Een goede samenwerking met jou en –waar nodig en mogelijk- creatieve samenwerkingsverbanden met anderen. Dat geeft mij energie en werkplezier. Ik zoek naar mogelijkheden om mentaal en fysiek welbevinden meer samen te laten komen, zodat zorgen voor jezelf in alle opzichten makkelijker en toegankelijker wordt.

Mijn kracht is dat ik oordeelsvrij naast iemand ga staan vanuit de diepe overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn en iedereen het vermogen heeft om keuzes te maken die leiden tot een prettiger en gelukkiger leven.

Mijn carrière in de psychologie startte vanuit nieuwsgierigheid. Ik wilde beter begrijpen waarom mensen grenzen overschrijden, hoe dit gedrag ontstaat en of behandeling kan helpen om dit te voorkomen. Na mijn psychologie-opleiding aan de Universiteit van Amsterdam deed ik wetenschappelijk onderzoek en promoveerde ik binnen de forensische psychologie. Vervolgens wilde ik me bekwamen in de behandeling van psychische problematiek en volgde ik de psychotherapieopleiding aan de RINO Groep in Utrecht. Aanvullend heb ik opleiding gevolgd in EMDR en schematherapie. Ik heb met veel plezier gewerkt binnen de forensische ggz, basis- en specialistische ggz en langdurige psychiatrie. Momenteel ben ik als psychotherapeut deeltijd verbonden aan Polikliniek Gelderland van Pluryn.

”Ik geloof dat het stilstaan bij jezelf, je drijfveren, ambities, eigenaardigheden, gevoelens en gevoeligheden je helpt om je leven te leven zoals jij dat wilt en bij je past.”

Jacky Das, Da's Reflectie

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie, visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Hier vind je het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Da’s Reflectie.

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut (BIG-nummer: 59918112616) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Als BIG-geregistreerd psycholoog heb ik mij te houden aan de beroepscodes van NIP, LVVP en FGzPt. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) ter bescherming van patiënten. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener en maakt dat de therapeut onder het tuchtrecht valt.

Privacy

Het is belangrijk dat je je in de therapie op je gemak voelt en dat je in vrijheid kunt praten. Je privacy is daarom van groot belang. Samen gaan we aan de slag en zorgen we dat je zelf weer verder kunt. Als psychotherapeut heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen je mij vertelt vertrouwelijk is. De huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits je daar geen bezwaar tegen hebt. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt als je daar toestemming voor geeft.

De privacyverklaring legt uit hoe Da’s Reflectie omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).