Da’s Reflectie is een  onafhankelijke praktijk zijn en wil toegankelijk blijven voor een ieder die zorg wilt afnemen. Ik heb daarom geen contracten afgesloten met verzekeraars. De factuur van je behandeling krijg je zelf toegestuurd.

Welke kosten zijn verbonden aan therapie?

De tarieven voor therapie zijn vastgesteld door de (Nederlandse Zorg Autoriteit). De kosten kunnen vergoed worden door je zorgverzekeraar (zie hiernaast voor meer uitleg daarover).

In de eerste fase van de behandeling stellen we samen een behandelplan op met doelen en een indicatie van de duur van de therapie. Je ontvangt het schriftelijk uitgewerkte plan van mij per beveiligde mail of per post.

Kan ik ook zelf betalen?

Uiteraard kun je ervoor kiezen zelf te betalen voor de therapie. Misschien heb je een duidelijk beeld van welke zorg je bij Da’s Reflectie zou willen afnemen en wil je dat graag in eigen hand houden. Er is dan geen verwijsbrief nodig en er wordt geen diagnose gesteld. De tijd die ik besteed aan verslaglegging, onderzoek en overleg (met derden) zal ook worden opgenomen in de nota. Het uurtarief is 120 euro.

Tarief voor onverzekerde zorg € 120,- per uur

‘No show’

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan telefonisch (door de voicemail in te spreken) of per mail. Indien je dit niet of te laat doet, wordt voor de gereserveerde tijd een bedrag van 75 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Er is een helaas een aanmeldstop omdat de wachttijd is opgelopen tot meer dan 6 maanden

Op welke vergoeding kan ik rekenen?

Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding door je zorgverzekeraar, dan heb je voor de behandeling een volledige verwijsbrief nodig van je huisarts. Een diagnose is nodig voor het verkrijgen van een vergoeding. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van het soort verzekeringspolis dat je hebt afgesloten. Met een restitutiepolis krijg je 100% vergoed, en met een naturapolis ongeveer 75% van de kosten. Ik raad je aan om voorafgaand aan de behandeling goed bij je verzekeraar na te vragen hoeveel je vergoed krijgt. Zie hier ook een overzicht zoals opgesteld door de contractvrije psycholoog. Tenslotte, houd er rekening mee dat de verzekeraar jaarlijks een bedrag hanteert, dat eventueel verrekend wordt met de vergoeding die je ontvangt.

Bij deze alles nog even op een rijtje:

  • Een volledig ingevulde verwijsbrief van de huisarts
  • Navraag bij je verzekeraar over de vergoeding van de behandeling
  • Ga na of het eigen risico verrekend wordt

Zo weet je van te voren precies waar je aan toe bent.

Vanaf 1 januari 2022 verandert het declaratie-systeem. Vanaf die datum wordt het Zorg Prestatie Model ingevoerd en krijg je maandelijks een rekening met een overzicht van het aantal gesprekken en het bijbehorend bedrag dat je moet betalen. Deze dien je vervolgens zelf in bij je zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Je wordt verzocht de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien je na 30 dagen niet hebt betaald, krijg je een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvang je een aanmaning, waarin € 20,00 administratiekosten zijn verbonden. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, ontvang je een ingebrekestelling, wederom verhoogd met € 20,00 administratiekosten. Indien ook hierna betaling uitblijft, geef ik na nogmaals 7 dagen de openstaande factuur uit handen aan een incassobureau, dat de verschuldigde factuur daarna bij jou zal innen. Alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau zullen bij jou in rekening worden gebracht.